meromar seafoods

Meromar Seafoods B.V. Celsiusstraat 15
8861 NE Harlingen - Holland
Tel: +31 517 434067 - Fax:+31 517 418701
info@meromar.nl

Mosselen

De Mossel heeft een langwerpige asymmetrisch driehoekige, betrekkelijk dunschalige maar stevige schelp. Er is een zeer onopvallend slot, bestaande uit enkele zeer kleine tandjes. De umbo ligt geheel bij de voorkant die spits is, de achterkant is afgerond. De buitenkant van de schelp heeft een paarsblauwe kleur. Lichtere kleuren, geelbruin tot groen komen ook voor. In dat geval zijn vaak stralende blauwe tot donkerpaarse lijnen aanwezig. Schelpen van jonge exemplaren zijn geelachtig en licht doorzichtig. De huid van de schelp (het periostracum) is zwart bij volwassen Mosselen. De binnenzijde van de schelp is vanuit de bovenzijde van de schelp (de umbo) tot aan de mantellijn vaak bekleed met parelmoer. Tussen de mantellijn en de schelprand is de schelp paars/blauw gekleurd. Echte ademhalingsbuizen (sifonen) ontbreken bij de Mossel, er is wel een in- en uitstroomopening. De voetklier scheidt een uit eiwit bestaande kleverige substantie af. Buiten de schelp verhardt deze substantie tot draden (byssusdraden) die zich aan het substraat hechten. Deze byssusdraden zijn taai en elastisch en hebben een zeer hoge sterkte waardoor de schelp stevig verankerd wordt. Een Mossel kan ongeveer 15 jaar oud worden.
 
De Mossel leeft op een vast substraat (epibiont) omdat hij aanhechting voor de byssusdraden nodig heeft. Het substraat kan bestaan uit een stenen ondergrond, maar oude veenbanken en oude verharde kleibodems die op de zeebodem aanwezig kunnen zijn, voldoen ook. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere organismen met een hard skelet, zoals bijvoorbeeld grote schelpen. Dat kunnen ook soortgenoten zijn. Door zijn stevige verankering door middel van de byssusdraden zijn Mosselen in staat zich in zeer onrustig water te handhaven. De gestroomlijnde schelp helpt daarbij omdat het water er gemakkelijk langs stroomt en dus weinig grip op de schelp kan krijgen. Omdat het dier een weinig mobiele levenswijze heeft, is het niet in staat om zich tegen sedimentatie van zand en slib boven op de schelp te verweren door zich te verplaatsen. Daarom is een vestiging in onrustig water ook gunstig omdat daarmee het substraat vrij van sediment gehouden wordt. Toch komt de Mossel ook in zeer rustig water voor. Een optimaal habitat vormt de getijdenzone. De soort is in grote hoeveelheden, vaak dicht op elkaar, te vinden op rotskusten. Ook door mensen aangelegde dijken vormen een goede habitat. Een plek waar Mosselen vaak voorkomen is de omgeving van de laagwaterlijn in het Waddengebied. Op deze plaats kunnen zich mosselbanken vormen. Dit kunnen enorme opeenhopingen van levende en dode Mosselen zijn. De schelpen vormen het harde substraat voor jonge mosselen en op deze wijze kan zich een rifachtige structuur, een mosselbank vormen. Door de grote hoeveelheden pseudofaeces wordt zeer veel slib door de mosselen zelf in en rond de mosselbank afgezet. De mosselen zelf zijn met byssusdraden aan elkaar vastgehecht. Op deze wijze kan inderdaad een verschillende decimeters boven het wad uitstekend stabiel mosselrif gevormd worden.
 
Mosselen zijn als zeevrucht een bekend product, ze bevatten net als andere schelpdieren eiwitten, mineralen, vitaminen, fosfor, ijzer, jodium en seleen. Mosselen zijn tegenwoordig vaak het hele jaar te verkrijgen omdat de vraag naar Mosselen ook buiten het Mosselseizoen hoog blijft. De met name in Belgie en Nederland populaire Zeeuwse mossel wordt grotendeels verhandeld in Yerseke.

Meromar Seafoods B.V. levert dit product in diepvriesvorm diverse soorten en maten.
 
Er zijn verschillende verpakkingen voor diverse variaties van dit product mogelijk.
Voor meer informatie over dit overheerlijke product, verpakking of aankoop: info@meromar.nl