meromar seafoods

Meromar Seafoods B.V. Celsiusstraat 15
8861 NE Harlingen - Holland
Tel: +31 517 434067 - Fax:+31 517 418701
info@meromar.nl

Oesters

De schelp van de Oester is zeer dikschalig en variabel van vorm. Meestal min of meer rond maar vaak ook rechthoekig of hoefijzervormig. De onderste schelp is een hol bakje en de bovenste is plat. Beide kleppen hebben een zeer schilferige sculptuur. Op de bolle klep zijn vaak onregelmatige golvende radiale ribben aanwezig. Aan de binnenkant van de schelp is 1 duidelijk kommavormig spierindruksel te zien. De kleur is variabel. Dat kan geelwit, grijs of bruinpaars zijn, met onregelmatige vlekken. De binnenkant is glanzend wit.
 
De oester leeft vastgegroeid aan een hard substraat in helder, rustig zout water en komt vooral voor vanaf het lagere littoraal tot ongeveer 60 meter waterdiepte. De vastgegroeide immobiele levenswijze maakt dat de oester tot de epifauna behoort. Als hard substraat kunnen ook andere, reeds gevestigde oesters dienst doen. Hierdoor kunnen uiteindelijk grote hoeveelheden oesters dicht bij elkaar leven, ook als er weinig ander vast substraat is. Dergelijke concentraties hebben rifbouwende eigenschappen en worden oesterbanken genoemd. In een omgeving met uit los sediment bestaande zeebodem bieden oesterbanken veel organismen die vast substraat nodig hebben toch een plek om zich te handhaven. Oesterbanken kennen vaak een hoge diversiteit die qua samenstelling bovendien afwijkt van de onmiddellijke omgeving. Door de betrekkelijk dikke schelp van de Oester vormen zij ook een geschikt substraat voor borende organismen. Tot de levensgemeenschap van oesterbanken behoren o.a. gecementeerd vastzittende andere schelpdieren, zoals de Paardenzadel, Dekschelp, Rotsboorder, Steenboorder, Holteschelpje, e.a.
Natuurlijke populaties van de Oester zijn vrijwel verdwenen uit de Noordzee. De Japanse Oester is wel ruim aan te treffen in het Nederlandse deel van de Waddenzee.

Waddengoud

 De visproducten van het streekmerk Waddengoud komen uit het Waddengebied, het grootste natuurgebied van Europa. De Waddenregio omvat naast de Waddenzee ook de Waddeneilanden, een stuk vasteland en zee, tot maximaal 25 kilometer uit de kust. In deze regio is een directe invloed van de Waddenzee te merken. Dit proeft u aan de extra zilte smaak van een aantal producten; een hele uitzonderlijke regiosmaak. De Japanse oester (Crassostrea gigas) is een exoot die ooit in de Zeeuwse wateren werd geïntroduceerd na de uitbraak van de oesterziekte. Tegenwoordig komt hij in groten getale voor in de Waddenzee. De Japanse oester gedijt goed op zowel een harde als ook een zachte ondergrond. Zijn opmars in de Waddenzee heeft hij mede te danken aan het Mossel- en Kokkelzaad dat rijkelijk in de Waddenzee aanwezig is en wat deze Oester consumeert. Daarnaast heeft hij geen natuurlijke vijanden in het Waddengebied. Er zijn bijvoorbeeld geen vogels die hem kunnen openen. Gelukkig is de Japanse oester niet alleen lastig, maar ook erg lekker. En het handmatig rapen van de Japanse oester kan een mooie extra activiteit zijn van kleinschalige, natuurgerichte Wadvissers. Daarom zetten vissers zich samen met Waddengoud en natuurorganisaties in voor een proef tot beroepsmatig Oesterrapen. Vanwege de superieure kwaliteit van deze Waddenoesters en de duurzame methode van het rapen verdienen deze Oesters nu al het predicaat Waddengoud. 

Meromar Seafoods B.V. levert deze unieke Waddenoesters in diverse soorten en maten.  

Er zijn verschillende verpakkingen voor diverse variaties van dit product mogelijk.

Voor meer informatie over dit overheerlijke product, verpakking of aankoop: info@meromar.nl