meromar seafoods

Meromar Seafoods B.V. Celsiusstraat 15
8861 NE Harlingen - Holland
Tel: +31 517 434067 - Fax:+31 517 418701
info@meromar.nl

Projecten

Rendementsverbetering Ensis visserij

Begin 2019 startten De Zeeuwse Mossel samen met Seafarm en Meromar een ontwikkelproject om het rendement van de Ensis visserij te verbeteren en de Ensis visserij te verduurzamen. Doel van dit project is vermindering van breuk en verzanding, diervriendelijke verwerking en verbeterde opslag op zowel land als schip, en de ontwikkeling van een 100% elektrisch aangedreven Ensis schip (de YE-118 Noordland).
Binnen dit project zal worden samengewerkt met Stichting Deltares om het nadelig effect van Ensis visserij op de zeebodem te minimaliseren.
Met dit project verwachten de partners te kunnen voldoen aan de groeiende marktvraag naar Ensis en een hoger rendement te kunnen behalen per kilo gevangen en vermarkte Ensis. De partners worden in dit project gesteund door subsidie vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).